Tarot-Tulkitsijat.Org - Artikkeli

Tarot korttien tulkinta edellyttää tietotaitoa

Tarotkortit ovat ennustamisen ja itsetuntemuksen välineitä 

Niiden rikas symboliikka kuvastaa ihmistä itseään ja antaa osaavissa käsissä viitteitä tulevaisuudesta. Vanhimmat tarotkortit on tavattu Pohjois-Italiasta 1400-luvulta. Tarotkortteja valmistettiin esimerkiksi Marseillessa Ranskassa. Tarotkorttien alkuperä on todennäköisesti Euroopassa. Arveluita Egyptin hieroglyfien tai juutalaisen kabbalan yhteydestä tarokkiin ei ole voitu vahvistaa.

Yleisesti käytettyjä tarotpakkoja ovat Marseille Tarot, Rider Tarot ja Thoth Tarot. Nykyään on saatavilla erilaisia tarotpakkoja, joiden aiheita ovat muun muassa art nouveau, Atlantis, Egypti, druidit, jumalattaret, luonnonhenget, noidat, kissat ja Zen-mietiskely, joka on aiheena Osho Zen Tarotissa.

Tarot korttien tulkinta 

tehdään sekoittamalla korttipakka ja jakamalla tarotkortit pöydälle. Pöytä nimeltä kelttiläinen risti on hyvin yleinen ja suosittu. Pöytien eli jakojen tekemistä voi harjoitella kirjojen ja kurssien avulla. Käänteisten korttien käyttö edellyttää pitkäaikaista kokemusta tarotkorttien käytöstä.
 

Tarot -pakan sisältö

Tarotpakka sisältää ison ja pienen arkanan, joissa on yhteensä 78 korttia. Suurten salaisuuksien kortteja, valttikortteja, ovat tarotpakan 22 ensimmäistä korttia Narrista (0) Maailmaan (XXI). Pienten salaisuuksien kortteja ovat loput 56 korttia, joiden maita ovat miekat, maljat, sauvat ja lantit. Jokaisessa maassa on neljä hovikorttia, jotka ovat tavallisesti kuningas, kuningatar, ritari ja lähetti. Kortit on merkitty Ässä- ja numerokorteiksi II-X.

 
Ison arkanan kortit liittyvät ihmisen kohtaloon ja asioihin, jotka ovat korkeammassa kädessä. Pienen arkanan kortit taas liittyvät arkisiin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa. Sauvojen alkuaine on tuli, joka kuvastaa intoa, luovuutta ja uusia alkuja sekä tarmokasta toimintaa. Maljojen alkuaine on vesi, joka liittyy ihmissuhteisiin, rakkauteen ja tunteisiin. Miekkojen alkuaine on ilma, joka liittyy ajatteluun, harkitsevuuteen ja haasteisiin. Lanttien alkuaine on maa, joka liittyy omaisuuteen ja työhön mutta myös sitoutumiseen ja sukuun.

Tarot -pakkoja on useita 

Myös niiden kuvitukset vaihtelevat. Korttien merkitykset voivat olla tiedossa ennalta tai ne voidaan tulkita katsomistilanteessa. 

Tajunnanvirta Tarot -palvelussa 

voit soittaa linjoilla olevalle tarottulkitsijalle, joka tulkitsee tarotpöydän antamia vastauksia tai tekee sinulle kokonaan uuden tarotpöydän ja sen pohjalta tarottulkinnan. Tutustu Tajunnanvirta Tarot -tulkitsijoihin tai voit kokeilla Tajunnanvirta Tarot -onlinepalvelua ja kysyä kysymyksesi tarotkorteilta. 
 

Tarottien tulkitseminen

Kun tarottulkitsija katsoo korteista kysyjän tilannetta, näkee hän tavallisesti asioita ikään kuin korttien ulkopuolelta. Kortit sisältävät lukuisia kuvia ja symboleja sekä niiden yhdistelmiä. Yhdellä kortilla on monta merkitystä, mistä seuraa, että tarottulkitsijan on intuitiivisesti ja selvänäköisesti tiedettävä korttien merkitykset niin erikseen kuin yhdessä. Hän ei lue vastausta korteista vaan niiden yhdistelmistä ja intuitiivisesti päättelemällä.

 
Kuoleman korttia, lukuarvoltaan XIII, ei tulisi tulkita kuoleman enteenä vaan muutoskorttina. Tarot korttien tulkinta ei perustu vain kuva-aiheisiin vaan myös symboliikkaan ja elämän vertauskuvallisuuteen. Tarotkortti nimeltä Oikeudenmukaisuus voi merkitä juridisia asioita, asiakirjoja ja sopimuksia, oikeuden toteutumista tai hyviä neuvoja, jopa työtarjousta.


Tarotkorttien tulkinta perustuu kaikkiin pöydällä oleviin kortteihin, joita voi lukea itse tai antaa toisen lukea. Tarotluenta tehdään tiettyjen, ennalta mietittyjen, kysymysten pohjalta. Yleisessä luennassa ei esitetä tarkkoja kysymyksiä, jolloin myös vastaukset voivat olla epätarkkoja. Korteille onkin syytä tehdä yksityiskohtaisia kysymyksiä. Kortteja voidaan käyttää myös ajanmäärityksessä ja kuvaamaan vuodenaikoja. Hovikortit kuvaavat yleensä henkilöitä, vaikkakin ne voivat olla myös vaikutuksia.